پروژه آماری استفاده از تلویزیون از طریق پرسشنامه

پروژه آماری استفاده از تلویزیون از طریق پرسشنامه
پروژه آماری استفاده از تلویزیون از طریق پرسشنامه

پروژه-آماری-استفاده-از-تلویزیون-از-طریق-پرسشنامه

پروژه آماری استفاده از تلویزیون از طریق پرسشنامه

تحليل نمودارهاي رسم شده:
همانطور كه از نمودارها مشخص است تلويزيون در جامعه ما محبوبيتي ندارد و افراد اغلب مقدار كمي از وقت خود را صرف تماشاي تلويزيون مي كنند و اكثر كساني كه تلويزيون نگاه مي كنند در شب ها به ديدن برنامه هاي ورزشي مي پردازند و در كل رابطه‌ي جامعه با تلويزيون را به دليل سانسور كردن موارد موجود در جامعه توسط تلويزيون مناسب نمي بينند. به همين دليل تلويزيون در ميان افراد جامعه ي ما محبوبيت ندارد و افراد اغلب به جاي نگاه كردن برنامه هاي تلويزيون (ايران) به ديدن برنامه هاي ماهواره اي آن مي پردازند.
به اميد آن روز كه تلويزيون ما از لحاظ غني بودن برنامه هايش به حدي برسد كه افراد، ديگر به ماهواره ها و ... مراجعه نكنند.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل